LLYN BRENIG  VISITOR CENTRE IS NOW CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE IN LINE WITH UK WIDE EFFORTS TO DELAY THE SPREAD OF CORONAVIRUS. SEE BELOW FOR DETAILS

LLYN BRENIG MAE’R GANOLFAN YMWELWYR AR GAU AM GYFNOD AMHENODOL YN UNOL Â’R YMDRECHION SYDD AR Y GWEILL AR DRAWS Y DU I ARAFU LLEDAENIAD CORONAFIRWS. GWELER Y MANYLION ISOD

CROESO I LYN BRENIG​

Cronfa Ddŵr a Chanolfan Gweithgareddau i Ymwelwyr​ Nid Er Elw

 

Darganfyddwch brydferthwch Llyn Brenig – safle coediog â physgodfa brithyll a chanolfan ymwelwyr newydd sbon agos i Ddinbych.

Dewch i ymweld a mwynhau diwrnod i’r brenin llawn hwyl a phleser. Mae ein canolfan ymwelwyr ar agor trwy gydol y flwyddyn, gydag oriau estynedig yn ystod y tymor pysgota. Mae’r caffi a’r siop yn cynnig golygfeydd panoramig dros y gronfa  - sef un o ddyfroedd mewndirol mwyaf Cymru.

Mae rhywbeth at ddant pawb ar y safle, gyda maes chwarae antur ac ardal picnics, ac  arddangosfa sy’n adrodd stori Llys Brenig a phopeth sydd ganddo i’w gynnig.

Er mwyn cadw i fyny â'r wybodaeth ddiweddaraf am Lyn Brenig, ewch i'n safle Weplyfr yn www.facebook.com/LlynBrenig