LLYN BRENIG  VISITOR CENTRE IS NOW CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE IN LINE WITH UK WIDE EFFORTS TO DELAY THE SPREAD OF CORONAVIRUS. SEE BELOW FOR DETAILS

LLYN BRENIG MAE’R GANOLFAN YMWELWYR AR GAU AM GYFNOD AMHENODOL YN UNOL Â’R YMDRECHION SYDD AR Y GWEILL AR DRAWS Y DU I ARAFU LLEDAENIAD CORONAFIRWS. GWELER Y MANYLION ISOD

CROESO I LYN BRENIG​

Cronfa Ddŵr a Chanolfan Gweithgareddau i Ymwelwyr​ Nid Er Elw

*** Yn sgil effaith barhaus COVID-19, rydym wedi penderfynu y bydd ein safleoedd, cronfeydd dŵr a llynnoedd yn parhau ar gau am y tro i’r cyhoedd (gan gynnwys cerdded, hwylio, pysgota ac unrhyw weithredoedd eraill ar y tir).   

 

Nid yw hwn yn benderfyniad hawdd, ond fel y gallwch werthfawrogi, mae diogelu iechyd ein cwsmeriaid a chydweithwyr yn flaenoriaeth yn ystod y cyfnod ansicr hwn.  

 

Rydym yn monitro’r sefyllfa ac yn gweithio gyda mudiadau eraill er mwyn paratoi trefniadau a fyddai’n caniatáu i ni ail-agor ein safleoedd yn ddiogel pan fydd hyn yn briodol.    

Tan hynny, gobeithio y byddwch yn deall pam ein bod wedi gwneud y penderfyniad anodd hwn.***

Darganfyddwch brydferthwch Llyn Brenig – safle coediog â physgodfa brithyll a chanolfan ymwelwyr newydd sbon agos i Ddinbych.

Dewch i ymweld a mwynhau diwrnod i’r brenin llawn hwyl a phleser. Mae ein canolfan ymwelwyr ar agor trwy gydol y flwyddyn, gydag oriau estynedig yn ystod y tymor pysgota. Mae’r caffi a’r siop yn cynnig golygfeydd panoramig dros y gronfa  - sef un o ddyfroedd mewndirol mwyaf Cymru.

Mae rhywbeth at ddant pawb ar y safle, gyda maes chwarae antur ac ardal picnics, ac  arddangosfa sy’n adrodd stori Llys Brenig a phopeth sydd ganddo i’w gynnig.

Er mwyn cadw i fyny â'r wybodaeth ddiweddaraf am Lyn Brenig, ewch i'n safle Weplyfr yn www.facebook.com/LlynBrenig