YMWELD Â LLYN BRENIG YN DDIOGEL

Mae'n braf cael cyhoeddi y bydd Llyn Brenig yn dechrau agor yn raddol bach o ddydd Gwener 19 Mehefin ymlaen.

Yn ystod y cyfnod cyntaf, byddwn ni'n croesawu ymwelwyr o'n cymunedau lleol, a bydd hyn yn cynnwys ailagor ein meysydd parcio, y ganolfan ymwelwyr, ac i bysgotwyr o'r lan. Bydd y safle ar agor rhwng 9am a 5pm, 7 diwrnod yr wythnos.

 

Diogelwch ein staff a'n hymwelwyr yw ein blaenoriaeth bob tro, felly cofiwch ddilyn yr holl gyfarwyddiadau, gan gynnwys y system unffordd o gwmpas y ganolfan ymwelwyr, dulliau talu digyffwrdd, gorsafoedd diheintio dwylo a chadw 2m draw wrth ymwelwyr eraill (tua lled adenydd 2 Walch y Pysgod mawr!)

 

Gallwch drefnu amser i ddod i bysgota o'r lan ar lein YMA ffonio 01490 389 227 i wneud taliad neu talu gyda arian parod yn y peiriant sydd yn y maes parcio pysgota. Mae hefyd yna le talu â sgrin yn y cyntedd, ond gofynnwn eich bod yn gwneud taliadau digyffwrdd lle bo modd.

Dylech nodi y bydd angen arian mân arnoch ar gyfer y peiriant parcio (£2.50) a'r peiriant diodydd poeth (£2.00).

Ar hyn o bryd ni fydd ein toiledau ar agor.

Edrychwn ymlaen at gyhoeddi'r camau nesaf yn y broses o ailagor dros yr wythnosau nesaf.

Diolch i chi am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth.

Ymweld â Llyn Brenig yn Ddiogel:

  • Dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru ar deithio'n lleol
  • Cadwch 2m draw wrth ymwelwyr eraill
  • Dilynwch y system unffordd yn y Ganolfan Ymwelwyr
  • Defnyddiwch ddulliau talu digyffwrdd lle bo modd
  • Talwch ar lein am bysgota o'r lan
  • Ewch â'ch sbwriel adre - peidiwch â gadael dim ond eich diolch
  • Mwynhewch eich ymweliad