We are now open for visitors who live in Wales to enjoy our outdoor space. Watersports and fishing are not currently permitted. Our café is operating a takeaway service only.

 

Rydym bellach wedi ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru i fwynhau ein safle awyr agored. Ni chaniateir chwaraeon dŵr na physgota ar hyn o bryd.

26 Mawrth 2021

Rydym bellach wedi ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru i fwynhau ein safle awyr agored. Bydd angen cefnogaeth pawb arnom i'n galluogi i aros ar agor yn ddiogel, felly nodwch:

  • Bydd y caffi yn gweithredu gwasanaeth tecawê yn unig 9am-3pm
  • Bydd y maes parcio a thoiledau ar agor 8am-4pm
  • Yn unol â'r cyfyngiadau a roddir ar hyn o bryd ar atyniadau ymwelwyr awyr agored, ni chaniateir chwaraeon dŵr na physgota ar hyn o bryd.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.

9 Ebrill 2021

Bydd maes parcio Alwen ar gau i ymwelwyr yn ystod yr wythnos tra bod ein contractwyr yn gosod y safle. Gofynnwn i ymwelwyr beidio â pharcio yn y maes parcio yn ystod y cyfnod hwn. Ni fydd gwaith yn y maes parcio yn ystod y penwythnosau, ond bydd nifer cyfyngedig o fannau ar gael o hyd. Mi fydd y maes parcio ar gau am y pythefnos nesa (heb law y penwythnosau) hyd at y 26ain o Ebrill 2021.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith hanfodol hwn.