LLYN BRENIG  VISITOR CENTRE IS NOW CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE IN LINE WITH UK WIDE EFFORTS TO DELAY THE SPREAD OF CORONAVIRUS. SEE BELOW FOR DETAILS

LLYN BRENIG MAE’R GANOLFAN YMWELWYR AR GAU AM GYFNOD AMHENODOL YN UNOL Â’R YMDRECHION SYDD AR Y GWEILL AR DRAWS Y DU I ARAFU LLEDAENIAD CORONAFIRWS. GWELER Y MANYLION ISOD

BEICIO

Mae’r amodau’n berffaith i feicwyr yn Llyn Brenig. Cewch feicio yn eich pwysau eich hun, dim ots a ydych chi’n un am garlamu ar hyd un o’r llwybrau hir, neu roi cynnig ar drac mwy ymestynnol. Bydd eraill am fwynhau taith fwy hamddenol, gan ymhyfrydu yn y  bywyd gwyllt ac aros i ymlacio yn un o’r safleoedd picnic.

Mae yna rwydwaith o lwybrau sydd wedi eu marcio ar eich cyfer, neu croeso i chi ffeindio’ch ffordd eich hun.

Dyma’r chwe phrif lwybr beicio:

Llwybr Brenig (9.5 milltir)

Taith ar hyd lannau cronfa Brenig - rhan fwyaf yn fflat ond lethr serth hanner ffordd gyda olygfa wych o'r llyn a'r rhostiroedd.

Llwybr Alwen (7 milltir)

Sy’n cychwyn ym maes parcio cronfa ddŵr Alwen

Llwybr y Cylch (9.5 milltir)

Sy’n cyfuno llwybrau Brenig ac Alwen

Llwybr y Fforest (2 milltir)

Sy’n cysylltu llwybrau Brenig ac Alwen i greu llwybr cylchol byr o’r Ganolfan Ymwelwyr

Llwybr yr Argae (2.5 milltir)

Taith gylchol fer sy’n cynnwys ychydig o dir garw a llethrau serth

Llwybr Elorgarreg​ (5 milltir)

Trac hir a garw ag adran serth i’r rhai sydd â’u bryd ar gyffro

Llogi Beics

Mae Llyn Brenig yn cynnig cyfleusterau llogi beics sy’n ei gwneud yn haws i chi grwydro’r ystâd. Mae beics ac offer amddiffynnol ar gael i oedolion a phlant. Mae gennym ambell i declyn i gyplysu beics plant a threlars beics i’w llogi hefyd.  

Cysylltwch â ni ymlaen llaw i gadw beic er mwyn arbed siom.

Cynigir disgownt o 10% ar gyfer grwpiau teulu o 4 neu fwy. Cynigir 10% o ddisgownt ar gyfer grwpiau o 10 neu ragor.​

NODER: Rhaid i grwpiau bwcio’n gynnar

Mae pris llogi beic yn cynnwys llogi helmed, clo ac un pecyn trwsio teiars i bob grŵp.

Rhaid profi pwy ydych chi wrth logi’r beic trwy ddangos pasbort dilys, tystysgrif geni neu gerdyn banc.

Rydyn ni ar agor 7 diwrnod yr wythnos trwy gydol misoedd yr haf a thrwy drefniant ymlaen llaw rhwng Tachwedd a Mawrth.

Gellir bwcio trwy anfon neges e-bost neu drwy ffonio (manylion isod).

Mae’r amodau a’r telerau llogi cyflawn ar gael ar gais, a rhaid llenwi ffurflen sy’n cydnabod eich bod chi wedi darllen yr amodau a’r telerau hyn adeg llogi beic.

Gellir llogi beics rhwng 9.00ub –3.00up

  2awr 3awr 4awr 5awr
Oedolyn £12 £14 £16 £18
Plentyn £7 £8 £9 £10
Trelar neu declyn i
gyplysu beic plentyn
£7 £8 £9 £10