In line with the latest Welsh Government announcement, Llyn Brenig will be closed for a fortnight when the firebreak comes into force from the evening of Friday 23 October and will re-open on Monday 9 November. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe. 

 

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, bydd Llyn Brenig ar gau am bythefnos pan ddaw'r cyfnod atal byr rym o nos Wener 23 Hydref a bydd yn ailagor ddydd Llun 9 Tachwedd. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.

 

BEICIO

Mae’r amodau’n berffaith i feicwyr yn Llyn Brenig. Cewch feicio yn eich pwysau eich hun, dim ots a ydych chi’n un am garlamu ar hyd un o’r llwybrau hir, neu roi cynnig ar drac mwy ymestynnol. Bydd eraill am fwynhau taith fwy hamddenol, gan ymhyfrydu yn y  bywyd gwyllt ac aros i ymlacio yn un o’r safleoedd picnic.

Mae yna rwydwaith o lwybrau sydd wedi eu marcio ar eich cyfer, neu croeso i chi ffeindio’ch ffordd eich hun.

Dyma’r chwe phrif lwybr beicio:

Llwybr Brenig (9.5 milltir)

Taith ar hyd lannau cronfa Brenig - rhan fwyaf yn fflat ond lethr serth hanner ffordd gyda olygfa wych o'r llyn a'r rhostiroedd.

Llwybr Alwen (7 milltir)

Sy’n cychwyn ym maes parcio cronfa ddŵr Alwen

Llwybr y Cylch (9.5 milltir)

Sy’n cyfuno llwybrau Brenig ac Alwen

Llwybr y Fforest (2 milltir)

Sy’n cysylltu llwybrau Brenig ac Alwen i greu llwybr cylchol byr o’r Ganolfan Ymwelwyr

Llwybr yr Argae (2.5 milltir)

Taith gylchol fer sy’n cynnwys ychydig o dir garw a llethrau serth

Llwybr Elorgarreg​ (5 milltir)

Trac hir a garw ag adran serth i’r rhai sydd â’u bryd ar gyffro

Llogi Beics

Mae Llyn Brenig yn cynnig cyfleusterau llogi beics sy’n ei gwneud yn haws i chi grwydro’r ystâd. Mae beics ac offer amddiffynnol ar gael i oedolion a phlant. Mae gennym ambell i declyn i gyplysu beics plant a threlars beics i’w llogi hefyd.  

Cysylltwch â ni ymlaen llaw i gadw beic er mwyn arbed siom.

Cynigir disgownt o 10% ar gyfer grwpiau teulu o 4 neu fwy. Cynigir 10% o ddisgownt ar gyfer grwpiau o 10 neu ragor.​

NODER: Rhaid i grwpiau bwcio’n gynnar

Mae pris llogi beic yn cynnwys llogi helmed, clo ac un pecyn trwsio teiars i bob grŵp.

Rhaid profi pwy ydych chi wrth logi’r beic trwy ddangos pasbort dilys, tystysgrif geni neu gerdyn banc.

Rydyn ni ar agor 7 diwrnod yr wythnos trwy gydol misoedd yr haf a thrwy drefniant ymlaen llaw rhwng Tachwedd a Mawrth.

Gellir bwcio trwy anfon neges e-bost neu drwy ffonio (manylion isod).

Mae’r amodau a’r telerau llogi cyflawn ar gael ar gais, a rhaid llenwi ffurflen sy’n cydnabod eich bod chi wedi darllen yr amodau a’r telerau hyn adeg llogi beic.

Gellir llogi beics rhwng 9.00ub –3.00up

  2awr 3awr 4awr 5awr
Oedolyn £12 £14 £16 £18
Plentyn £7 £8 £9 £10
Trelar neu declyn i
gyplysu beic plentyn
£7 £8 £9 £10