Ble Ydyn Ni

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig
Llyn Brenig
Cerrigydrudion
Conwy
Cymru
LL21 9TT

 

Parcio​

Mae maes parcio talu ac arddangos ar gael, a chewch barcio am gwta £2 y diwrnod. Mae’r arian yn mynd i gynnal a chadw’r safle ac yn ein galluogi i’w gadw’n agored ar gyfer ymwelwyr.