Llyn Brenig is closed in line with the latest Welsh Government lockdown announcement. We will update our position in line with government reviews. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe.

 

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae Llyn Brenig ar gau. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.

CERDDED

Mae dewis da o deithiau cerdded ar gael yn Llyn Brenig, ac mae pob un yn cynnig golygfeydd bendigedig. I’r dwyrain mae bryniau Clwyd ac ar ddiwrnod clir, gallwch weld y môr i gyfeiriad Prestatyn a Gronant.

Cadwch lygad yn agored am y  bywyd gwyllt toreithiog ar hyd y ffordd. Mae rhai o’r bobl sydd allan yn cerdded yn gynnar yn y bore’n ddigon ffodus i weld ceirw a dyfrgwn; mae yna wiwerod coch a moch daear, grugieir a boncathod hefyd. Ar adegau o’r flwyddyn, efallai y byddwch chi’n ddigon ffodus i weld gwalch yn dal pysgodyn o’r llyn.

Mae’r rhan fwyaf o’r gweundir o gwmpas Llyn Brenig yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Mynydd Hiraethog. Mae’r llwybr Archaeolegol yn croesi cefn gwlad agored, ac mae’r daith 4km yn cymryd tua 2 awr. Mae’n dilyn trac gwastad o’r maes parcio ar hyd glannau Llyn Brenig. Roedd pobl yr Oes Efydd yn defnyddio Brenig fel claddfa, gan adeiladu meysydd carnedd. Mae sylfeini ffermdai o’r 16eg ganrif i’w gweld ar hyd y llwybr hefyd. 

Mae Llyn Brenig yn lle prydferth a phoblogaidd i fwynhau picnic hamddenol ar y lan. Mae’r safle ar lan nant Bont y Brenig yn lle perffaith i gael picnic, ac mae safle picnics Bryn Maen yn cynnig golygfeydd bendigedig dros Eryri a Mynyddoedd y Berwyn.

Gallwch godi mapiau cerdded a manylion y llwybrau a argymhellir o’r Ganolfan Ymwelwyr. Fe gewch chi’r holl wybodaeth a’r cyfleusterau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer eich diwrnod yn y Ganolfan hefyd, gan gynnwys caffi sy’n edrych allan dros y dŵr.