Man fishing

We are now open for visitors who live in Wales to enjoy our outdoor space. Watersports and fishing are not currently permitted. Our café is operating a takeaway service only.

 

Rydym bellach wedi ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru i fwynhau ein safle awyr agored. Ni chaniateir chwaraeon dŵr na physgota ar hyn o bryd.

Cysylltu

01490 389 227

llynbrenig@dwrcymru.com

Llyn Brenig, Cerrigydrudion, Conwy, Wales, LL21 9TT