LLYN BRENIG  VISITOR CENTRE IS NOW CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE IN LINE WITH UK WIDE EFFORTS TO DELAY THE SPREAD OF CORONAVIRUS. SEE BELOW FOR DETAILS

LLYN BRENIG MAE’R GANOLFAN YMWELWYR AR GAU AM GYFNOD AMHENODOL YN UNOL Â’R YMDRECHION SYDD AR Y GWEILL AR DRAWS Y DU I ARAFU LLEDAENIAD CORONAFIRWS. GWELER Y MANYLION ISOD

GWEITHGAREDDAU AR Y dŵr

Hwylio

Cewch fwynhau gwefr y dyfroedd agored mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r safle tir uchel hwn yn berffaith ar gyfer hwylio, ac am fod y tywydd yn aml yn wyntog, mae’r amodau’n berffaith i gyw-hwylwyr ac i hwylwyr mwy anturus.

Cewch ddysgu sut i hwylio yn un o ganolfannau hwylio dŵr croyw uchaf Prydain. Mae’r clwb hwylio ar y safle bob amser yn hapus i groesawu aelodau newydd ac mae amrywiaeth eang o gychod a phosibiliadau hyfforddi ar gael.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r clwb hwylio’n uniongyrchol. Mae’r manylion ar eu gwefan..