Llyn Brenig is closed in line with the latest Welsh Government lockdown announcement. We will update our position in line with government reviews. Thank you for your ongoing support: together we will keep the local community and Wales safe.

 

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae Llyn Brenig ar gau. Diolch am eich cefnogaeth barhaus: gyda'n gilydd byddwn yn cadw'r gymuned leol a Chymru yn ddiogel.

GWEITHGAREDDAU AR Y dŵr

Hwylio

Cewch fwynhau gwefr y dyfroedd agored mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r safle tir uchel hwn yn berffaith ar gyfer hwylio, ac am fod y tywydd yn aml yn wyntog, mae’r amodau’n berffaith i gyw-hwylwyr ac i hwylwyr mwy anturus.

Cewch ddysgu sut i hwylio yn un o ganolfannau hwylio dŵr croyw uchaf Prydain. Mae’r clwb hwylio ar y safle bob amser yn hapus i groesawu aelodau newydd ac mae amrywiaeth eang o gychod a phosibiliadau hyfforddi ar gael.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r clwb hwylio’n uniongyrchol. Mae’r manylion ar eu gwefan..