GWEITHGAREDDAU AR Y dŵr

Hwylio

Cewch fwynhau gwefr y dyfroedd agored mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r safle tir uchel hwn yn berffaith ar gyfer hwylio, ac am fod y tywydd yn aml yn wyntog, mae’r amodau’n berffaith i gyw-hwylwyr ac i hwylwyr mwy anturus.

Cewch ddysgu sut i hwylio yn un o ganolfannau hwylio dŵr croyw uchaf Prydain. Mae’r clwb hwylio ar y safle bob amser yn hapus i groesawu aelodau newydd ac mae amrywiaeth eang o gychod a phosibiliadau hyfforddi ar gael.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r clwb hwylio’n uniongyrchol. Mae’r manylion ar eu gwefan..