We are now open for visitors who live in Wales to enjoy our outdoor space. Watersports and fishing are not currently permitted. Our café is operating a takeaway service only.

 

Rydym bellach wedi ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru i fwynhau ein safle awyr agored. Ni chaniateir chwaraeon dŵr na physgota ar hyn o bryd.

PYSGOTA

Mae 23km o lannau gan Lyn Brenig, a chydnabyddir ei bod yn un o bysgodfeydd wyneb dŵr gorau Prydain. Mae pysgotwyr yn teithio o bell ac agos i gael profiad o’r dyfroedd helaeth sy’n cynnig cymaint i bysgotwyr â phlu.  Mae’r lle’n fawr ei barch ar gyfer pysgota cystadleuol, ac mae hi wedi cynnal pencampwriaethau’r Byd, y Gymanwlad a  gornestau Rhyngwladol eraill.

Gallwch bysgota o’r lan, neu brofi’ch gallu wrth i’ch cwch ddrifftio yn yr awel braf. Mae pysgota wrth Wal yr Argae, Coedwig Hafod Lom, Nant-glyn a Braich Brenig oll yn galw am sgiliau gwahanol, a gallai deoriad teg o bryfed ychwanegu at y cyffro.

Mae’r llyn yn cael ei stocio â brithyll seithliw, a physgota â phlu yw’r unig ddull a ganiateir. Am fod y pysgod yn cael eu magu ar y safle, yn nyfroedd rhewllyd Brenig, maent yn eu cynefin yn y llyn ac maen nhw'n adnabyddus am fod yn ymladdwyr ffyrnig.

Gallwch brynu trwyddedau yn y siop bysgota, neu o’r peiriannau trwyddedau yn y maes parcio. Ond cofiwch fod y rhain yn cymryd arian parod yn unig, felly cofiwch ddod a diogon o arian mân gyda chi! Nid oes angen i bysgotwyr dalu i barcio.

Y ffordd orau o bysgota’r llyn yw mewn cwch, ac argymhellir eich bod chi’n bwcio er mwyn arbed siom. 

Gallwch brynu trwyddedau i bysgota am frithyll yng Nghronfa Alwen sydd gerllaw hefyd. Yn Alwen, caniateir pysgota â phluen dro, plu naturiol ac ag un pry genwair naturiol. Pysgota â phlu yn unig a ganiateir i’r gogledd i’r bont.

Lawrlwythwch yr adroddiad pysgota diweddaraf yma

Mae yna gyfle i ddal pysgod wedi eu tagio yn Llyn Brenig hefyd. I ennill gwobr, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n talu’r ffi atodol ar gyfer pysgod wedi eu tagio wrth brynu’ch trwydded a chofiwch gyflwyno’ch pysgodyn â thag er mwyn cael eich gwobr.

Os hoffech gyflwyno tîm ar gyfer y gynghrair pysgota brithyll, a chael cyfle i ennill gwobrau gwych, cysylltwch â ni.

Cliciwch yma i lawrlwytha y prisiau pysgota 2019

Y Plu Piau Hi!

Erioed wedi rhoi cynnig ar bysgota â phlu? Beth am roi cynnig arni a bwcio sesiynau blasu gydag un o’n hyfforddwyr cymwysedig.

Dyma’r dyddiadau:

TBA

Ffoniwch y Ganolfan Ymwelwyr ar  01490 420463 i drefnu lle.

PARTNERIAID A LLYN GUIDES

Pysgota – siwrne gyffrous o ddarganfod. Rydych chi yn bwysig ac fe wnawn ein gorau i sicrhau eich hapusrwydd pysgota. Mae Llŷn Guides yma dros y flwyddyn gron er mwyn pysgota gêm, penllwyd, brithyll yn y mynyddoedd, neu am Ddraenog y Môr ar y traeth. Mae Llŷn Guides yn mwynhau perthynas waith proffesiynol gyda Chanolfan Llyn Brenig.

Am fwy o wybodaeth: www.llynguides.co.uk

E-bost : llynguides@dnetw.co.uk    

Tel: 01758 721654 or 07774 610600