LLYN BRENIG  VISITOR CENTRE IS NOW CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE IN LINE WITH UK WIDE EFFORTS TO DELAY THE SPREAD OF CORONAVIRUS. SEE BELOW FOR DETAILS

LLYN BRENIG MAE’R GANOLFAN YMWELWYR AR GAU AM GYFNOD AMHENODOL YN UNOL Â’R YMDRECHION SYDD AR Y GWEILL AR DRAWS Y DU I ARAFU LLEDAENIAD CORONAFIRWS. GWELER Y MANYLION ISOD

PYSGOTA

Mae 23km o lannau gan Lyn Brenig, a chydnabyddir ei bod yn un o bysgodfeydd wyneb dŵr gorau Prydain. Mae pysgotwyr yn teithio o bell ac agos i gael profiad o’r dyfroedd helaeth sy’n cynnig cymaint i bysgotwyr â phlu.  Mae’r lle’n fawr ei barch ar gyfer pysgota cystadleuol, ac mae hi wedi cynnal pencampwriaethau’r Byd, y Gymanwlad a  gornestau Rhyngwladol eraill.

Gallwch bysgota o’r lan, neu brofi’ch gallu wrth i’ch cwch ddrifftio yn yr awel braf. Mae pysgota wrth Wal yr Argae, Coedwig Hafod Lom, Nant-glyn a Braich Brenig oll yn galw am sgiliau gwahanol, a gallai deoriad teg o bryfed ychwanegu at y cyffro.

Mae’r llyn yn cael ei stocio â brithyll seithliw, a physgota â phlu yw’r unig ddull a ganiateir. Am fod y pysgod yn cael eu magu ar y safle, yn nyfroedd rhewllyd Brenig, maent yn eu cynefin yn y llyn ac maen nhw'n adnabyddus am fod yn ymladdwyr ffyrnig.

Gallwch brynu trwyddedau yn y siop bysgota, neu o’r peiriannau trwyddedau yn y maes parcio. Ond cofiwch fod y rhain yn cymryd arian parod yn unig, felly cofiwch ddod a diogon o arian mân gyda chi! Nid oes angen i bysgotwyr dalu i barcio.

Y ffordd orau o bysgota’r llyn yw mewn cwch, ac argymhellir eich bod chi’n bwcio er mwyn arbed siom. 

Gallwch brynu trwyddedau i bysgota am frithyll yng Nghronfa Alwen sydd gerllaw hefyd. Yn Alwen, caniateir pysgota â phluen dro, plu naturiol ac ag un pry genwair naturiol. Pysgota â phlu yn unig a ganiateir i’r gogledd i’r bont.

Lawrlwythwch yr adroddiad pysgota diweddaraf yma

Mae yna gyfle i ddal pysgod wedi eu tagio yn Llyn Brenig hefyd. I ennill gwobr, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n talu’r ffi atodol ar gyfer pysgod wedi eu tagio wrth brynu’ch trwydded a chofiwch gyflwyno’ch pysgodyn â thag er mwyn cael eich gwobr.

Os hoffech gyflwyno tîm ar gyfer y gynghrair pysgota brithyll, a chael cyfle i ennill gwobrau gwych, cysylltwch â ni.

Cliciwch yma i lawrlwytha y prisiau pysgota 2019

Y Plu Piau Hi!

Erioed wedi rhoi cynnig ar bysgota â phlu? Beth am roi cynnig arni a bwcio sesiynau blasu gydag un o’n hyfforddwyr cymwysedig.

Dyma’r dyddiadau:

TBA

Ffoniwch y Ganolfan Ymwelwyr ar  01490 420463 i drefnu lle.

PARTNERIAID A LLYN GUIDES

Pysgota – siwrne gyffrous o ddarganfod. Rydych chi yn bwysig ac fe wnawn ein gorau i sicrhau eich hapusrwydd pysgota. Mae Llŷn Guides yma dros y flwyddyn gron er mwyn pysgota gêm, penllwyd, brithyll yn y mynyddoedd, neu am Ddraenog y Môr ar y traeth. Mae Llŷn Guides yn mwynhau perthynas waith proffesiynol gyda Chanolfan Llyn Brenig.

Am fwy o wybodaeth: www.llynguides.co.uk

E-bost : llynguides@dnetw.co.uk    

Tel: 01758 721654 or 07774 610600