We are now open for visitors who live in Wales to enjoy our outdoor space. Watersports and fishing are not currently permitted. Our café is operating a takeaway service only.

 

Rydym bellach wedi ailagor ar gyfer ymwelwyr sy'n byw yng Nghymru i fwynhau ein safle awyr agored. Ni chaniateir chwaraeon dŵr na physgota ar hyn o bryd.

YMWELD

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Caffi ar agor bob diwrnod heblaw diwrnod Nadolig, San Steffan a Ddydd Calan

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig
Llyn Brenig
Cerrigydrudion
Conwy
Wales
LL21 9TT

​Ffôn 01490 420463

Parcio: Mae maes parcio talu ac arddangos ar gael, a chewch barcio am gwta £2 y diwrnod. Mae’r arian yn mynd i gynnal a chadw’r safle ac yn ein galluogi i’w gadw’n agored ar gyfer ymwelwyr.

 

Caffi

Mwynhewch ddiod braf neu bryd blasus yng Nghaffi Llyn Brenig. Mae’r caffi’n cynnig golygfa banoramig dros y llyn a’r ardal gyfagos a dyma’r lle perffaith i ddechrau neu orffen taith gerdded neu antur ar gefn beic. Mewn tywydd braf (neu os ydych chi’n fodlon mentro), cewch fwyta’n agosach fyth at y llyn ar falconi’r caffi. 

Rydyn ni’n ceisio defnyddio cymaint o gynnyrch lleol Cymreig â phosibl ac yn coginio cymaint ag y gallwn ni ar y safle. Mae gan y staff ddawn pobi, ac os nad ydych chi wedi blasu Bara Brith Llyn Brenig erioed, mae’n hen bryd i chi alw draw!

Y llynedd, llwyddodd y caffi i ennill y radd uchaf am hylendid bwyd (lefel 5).

Os ydych chi am i ni arlwyo ar gyfer eich grŵp, rydyn ni’n fwy na pharod i helpu, rhowch alwad i ni i drefnu. Gallwn baratoi prydau gyda’r nos a the’r prynhawn ar gyfer grwpiau. Croeso i grwpiau bws hefyd.

Llogi Ystafelloedd

Mae dwy ystafell ar gael i’w llogi yn Llyn Brenig a gellir darparu arlwyaeth.

Mae seddi ar gyfer hyd at 40 o bobl yn yr ystafell gynadledda, ac mae’n lle gwych i gynnal achlysur hyfforddi neu gyfarfod. Mae uwchdaflunydd ar gael hefyd, ac mae’r signal Wi-Fi yn caniatáu i chi fewngofnodi i’r rhyngrwyd.

Mae Ystafell y Fforest yn llai, ac mae’n ddelfrydol i gynnal cyfarfodydd ar gyfer hyd at chwe pherson, neu ar gyfer gweithgareddau grŵp bach. Gellir darparu arlwyaeth yn Ystafell y Fforest hefyd.