LLYN BRENIG  VISITOR CENTRE IS NOW CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE IN LINE WITH UK WIDE EFFORTS TO DELAY THE SPREAD OF CORONAVIRUS. SEE BELOW FOR DETAILS

LLYN BRENIG MAE’R GANOLFAN YMWELWYR AR GAU AM GYFNOD AMHENODOL YN UNOL Â’R YMDRECHION SYDD AR Y GWEILL AR DRAWS Y DU I ARAFU LLEDAENIAD CORONAFIRWS. GWELER Y MANYLION ISOD

YMWELD

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Caffi ar agor bob diwrnod heblaw diwrnod Nadolig, San Steffan a Ddydd Calan

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig
Llyn Brenig
Cerrigydrudion
Conwy
Wales
LL21 9TT

​Ffôn 01490 420463

Parcio: Mae maes parcio talu ac arddangos ar gael, a chewch barcio am gwta £2 y diwrnod. Mae’r arian yn mynd i gynnal a chadw’r safle ac yn ein galluogi i’w gadw’n agored ar gyfer ymwelwyr.

 

Caffi

Mwynhewch ddiod braf neu bryd blasus yng Nghaffi Llyn Brenig. Mae’r caffi’n cynnig golygfa banoramig dros y llyn a’r ardal gyfagos a dyma’r lle perffaith i ddechrau neu orffen taith gerdded neu antur ar gefn beic. Mewn tywydd braf (neu os ydych chi’n fodlon mentro), cewch fwyta’n agosach fyth at y llyn ar falconi’r caffi. 

Rydyn ni’n ceisio defnyddio cymaint o gynnyrch lleol Cymreig â phosibl ac yn coginio cymaint ag y gallwn ni ar y safle. Mae gan y staff ddawn pobi, ac os nad ydych chi wedi blasu Bara Brith Llyn Brenig erioed, mae’n hen bryd i chi alw draw!

Y llynedd, llwyddodd y caffi i ennill y radd uchaf am hylendid bwyd (lefel 5).

Os ydych chi am i ni arlwyo ar gyfer eich grŵp, rydyn ni’n fwy na pharod i helpu, rhowch alwad i ni i drefnu. Gallwn baratoi prydau gyda’r nos a the’r prynhawn ar gyfer grwpiau. Croeso i grwpiau bws hefyd.

Llogi Ystafelloedd

Mae dwy ystafell ar gael i’w llogi yn Llyn Brenig a gellir darparu arlwyaeth.

Mae seddi ar gyfer hyd at 40 o bobl yn yr ystafell gynadledda, ac mae’n lle gwych i gynnal achlysur hyfforddi neu gyfarfod. Mae uwchdaflunydd ar gael hefyd, ac mae’r signal Wi-Fi yn caniatáu i chi fewngofnodi i’r rhyngrwyd.

Mae Ystafell y Fforest yn llai, ac mae’n ddelfrydol i gynnal cyfarfodydd ar gyfer hyd at chwe pherson, neu ar gyfer gweithgareddau grŵp bach. Gellir darparu arlwyaeth yn Ystafell y Fforest hefyd.